ورود کاربران

نمایش از 06 خرداد 1394 بازدید: 2499
پرینت

  بنام خدا


فصلنامه مطالعات ملی از سال 1378 فعالیت خود را در حوزه های همبستگی ملی، هویت ملی و وفاق اجتماعی، تنوع فرهنگی و قومی ایران آغاز نموده است. ماهیت بین رشته ای حوزه علائق پژوهشی فصلنامه باعث شده است تا رشته های مختلف دانشگاهی از جمله مردم شناسی، جغرافیا، جامعه شناسی، باستان شناسی، تاریخ، ادبیات فارسی، حقوق، هنر و معماری، علوم سیاسی، روانشناسی اجتماعی، روانشناسی تربیتی، ارتباطات، ایران شناسی، الهیات، مدیریت، اقتصاد، با فصلنامه همکاری داشته و گردانندگان آن خرسند هستند توانستند زمینه چاپ مقالات رشته های مختلف با محوریت علائق تحقیقاتی یاد شده  را در این فصلنامه علمی- پژوهشی فراهم نمایند.
اینک ضمن دعوت از اساتید، محققان، پژوهشگران و دانشجویان برای نگارش و ارسال مقاله های پژوهشی مبتنی بر تحقیقات اصیل و بدیع پیرامون هویت ایرانی، برخی از موضوعات و محورهای مورد علاقه فصلنامه مطالعات ملی به شرح ذیل ارایه می گردد:
                                عناوین موضوعات اصلی:
1- فرهنگ و هویت ملی                      5- جغرافیا و هویت
2- زبان و ادبیات فارسی و هویت ایرانی        6- تاریخ و تمدن ایرانی و هویت
3- دین و مذهب و هویت                    7- اقتصاد و هویت
4- تحولات و  نهادهای اجتماعی و هویت     8- سیاست، سیاست گذاری و هویت


                                 عناوین و محورهای پیشنهادی

1-  دین و سياست
-    مبانی همبستگی ملی در آموزه‌های اسلامی؛
-    آئین‌ها و مناسک دینی ـ مذهبی و نقش آنها در همبستگی ملی و وحدت اسلامی؛
-    نقش نخبگان، علما و حوزه‌های علمیه در وحدت و همگرایی ملی؛
-    دين اسلام و تحكيم هويت فرهنگي؛
-    ایرانیان و اشاعه دين و علوم ديني؛
-    نقش علما و شخصيت‌هاي ديني در هم گرايي فرهنگي؛
-    معنویت‌گرایی اسلامی و معنابخشی به جهانی‌شدن؛
-    اسلام، مهدویت و جهانی‌شدن؛
-    اشتراکات دینی ایران‌فرهنگی و جهانی‌شدن؛
-    جنبش‌های دینی و مذهبی و جهانی‌شدن؛
-    تعاملات دینی و مذهبی و جهانی‌شدن؛
-    نقش ایرانیان در گسترش هویت جدید دینی؛
-    اسلام و ادیان الهی؛ زمینه‌های گفت‌وگو و همکاری؛
-    دیپلماسی عمومی، ایران فرهنگی و جهانی‌شدن؛
-    جامعه جهانی و بحران معنا و هویت؛
-    مستشرقين و جنبش‌هاي اسلامي معاصر؛
-    انقلاب اسلامي و بازيابي هويت اسلامي در عصر جهاني‌شدن؛
-    انقلاب اسلامي، تمدن سازي اسلامي در جهاني‌شدن؛
-    احياگري اسلامي و تأثير آن در احياي تمدن اسلامي؛
-    انسجام اسلامي در عصر جهاني‌شدن؛
-    هويت اسلامي و هويت‌هاي رقيب در عصر جهاني‌شدن؛
-    نهادهاي ديني ـ سياسي جمهوري اسلامي ايران و نقش آن در تمدن‌سازي اسلامي در عصر جديد؛
-    جمهوري اسلامي ايران و فرصت‌ها و چالش‌هاي بازسازی تمدن اسلامي؛
-    مراكز فرهنگي ـ آموزشي اسلامي در عصر جهاني شدن؛
-    عدالت اسلامي و جهاني‌شدن؛
-    اسلام و صلح جهاني؛
-    اسلام، حقوق بشر و جهاني‌شدن؛
-     مباني و شاخص های هويت اسلامي در آموزه‌هاي ديني و اعتقادي؛
-    مباني هستي‌شناختي، معرفتي و روش‌شناختي تحقق هويت اسلامي ـ ايراني در ایران 1415؛
-    مباني معرفتي و هستي‌شناسانه هويت اسلامي ـ ايراني در منظومه آراء امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري؛
-    سیاستگذاری هویتی در جمهوری اسلامی ایران: تأملی بر زمینه‌های اتحاد و همبستگی ملی؛
-    نهادهای رسمی حکومت و توجه به زمینه‌های همبستگی ملی (در دو عرصه داخلی و خارجی)؛
-    گروههای سیاسی، احزاب و همبستگی ملي؛
-    هويت، فرهنگ و جهاني شدن؛
-    هویت، فضا و همبستگی ملی؛
-    هستي‌شناسی و معرفت‌شناسی هويت اسلامي در عصر جهاني‌شدن؛
-    الگوي حكومت اسلامي در عصر جهاني‌شدن؛
-    نظام جهاني مهدوي و جهاني‌شدن؛
-    رويكرد تمدني به نظريه‌پردازي در حوزة انقلاب اسلامي در عصر جهاني‌شدن؛
-    معنويت‌گرايي ديني و جهاني‌شدن؛
-    هويت جهاني اسلام و نظام سلطه؛
-    هويت اسلامي و ساختار نظام جهاني؛
-    هويت اسلامي و جهاني‌شدن؛ فرصت‌ها و چالش‌ها؛
-    هويت اسلامي و جهاني‌شدن از نگاه رهبران و متفکران جهان اسلام (امام خميني(ره)، مقام معظم رهبري، شهيد مطهري و...)؛
-    هويت اسلامي و جنبش‌هاي اسلامي (آفريقا، خاورميانه، آسياي جنوب شرقي، آسياي مركزي و قفقاز و...) و جهاني‌شدن؛
-    هويت اسلامي، فضاي مجازي در عصر جهاني‌شدن.
                                           **********
2- آموزش
1-2- آموزش و پرورش
-    نقش و کارکرد آموزش و پرورش در همبستگی ملی
-    جایگاه همبستگی در کتب درسی آموزش و پرورش
-    نقش مدرسه در اتحاد ملی: با تأکید بر مطالعه مناطق قومی وجغرافیای محلی کشور
-    تعاملات و تبادلات فرهنگی هدفمند با هدف تحکیم همبستگی ملی در بین دانش‌آموزان مناطق مختلف کشور
-    زمینه‌ها و شرایط روانی و ذهنی دانش‌آموزان و تأثیر آن بر همبستگی و هویت ملی
-    پیامدهای عصر اطلاعات و دانایی در نظام آموزشی (دانش‌آموزان و معلمان)
-    نقش و کارکرد آموزش و پرورش در همبستگی ملی
-    جایگاه همبستگی در کتب درسی آموزش و پرورش
-    نقش مدرسه در اتحاد ملی: با تأکید بر مطالعه مناطق قومی و جغرافیای محلی کشور
-    سنت‌ها و ارزش‌های فرهنگي ـ هویتی در نهاد خانواده و آموزش و پرورش: همسازي‌ها و ناهمسازي‌ها
-    شکل نهاد خانواده (هسته‌ای ـ گسترده) در آموزش و پرورش و تأثیر آن بر هویت دانش‌آموزان
-    چالش‌ها و آسیب‌های پیش¬روی آموزش و پرورش در فرآیند تشخیص و هویت‌یابی ملی
-    جایگاه همبستگی و اتحاد ملی در نظام آموزش و پرورش کشور
-    آموزه‌ها و ارزش‌هاي ديني انسجام‌بخش در آموزش و پرورش: ارائه دستور كار
-    دانش‌آموز ـ رسانه ‌و هویت ملي
-    راهكارهاي ارتقاي مباني همبستگي ملي در بين دانش‌آموزان (كودكان، نوجوانان و جوانان دبيرستاني)
-    آسيب‌ها و فرصت‌هاي فرايند همبستگي ملي در نظام آموزش و پرورش
-    تنوع فرهنگی و هویت و همبستگی ملی در نظام آموزشی
-    بررسي و تحليل سياست‌ها و جهت‌گيري‌هاي آموزش و پرورش از چشم‌انداز همبستگي ملي؛
-    ساختارهاي آموزشي و جهت‌گيري‌هاي آموزش و پرورش از چشم‌انداز همبستگي ملي
-    طرح برنامه درسي بهينه و نظام آموزشي مطلوب براي تحكيم همبستگي ملي
-    جايگاه آموزش و پرورش از ديدگاه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري در همبستگي ملي
-    نشريات دانش‌آموزي و همبستگي ملي
-    نظام‌هاي سياستگذاري آموزش و پرورش و تحكيم و همبستگي ملي
-    مطالعه تطبيقي آموزش و پرورش در ايران و كشورهاي ديگر (هندوستان، مالزي، تركيه، پاكستان و...) در زمينه همبستگي ملي
-    برنامه درسي پنهان و شيوه‌هاي مؤثر غيررسمي جهت تحكيم همستگي ملي
-    نظام‌هاي جذب دانش‌آموز در مدارس غير انتفاعي و تأثيرات و پيامدهاي آن بر همبستگي ملي
-    متون درسي نظام آموزشي و تأثير آن بر همبستگي ملي: مطالعه موردي؛
-    نقش معلمين پرورشي در زمينه همبستگي ملي
-    الگوي بومي‌سازي دانش و جايگاه همبستگي ملي در آموزش و پرورش
-    ساختار و نظام پژوهشي آموزش و پرورش انسجام‌بخش در هزاره سوم
-    تشکل‌ها و کانون‌های دانش‌آموزي و همبستگی ملی
-    سیاست جذب معلم و همبستگی ملی: بومي‌گزيني يا نگاه ملي
-    آموزه‌ها و ارزش‌هاي ديني در آموزش و پرورش انسجام‌بخش
-    رسانه‌ها و فضاي مجازي و نقش آن بر همبستگي ملي در بين دانش‌آموزان مدارس
-    گویش‌ها و زبان‌های محلی و همبستگی ملی در آموزش و پرورش
-    تاريخ ايران فرهنگي در نظام آموزش و پرورش: پيوندها و نمادهاي هويتي با كشورهاي فارسي زبان
-    جايگاه هويت ایراني ـ اسلامي در اسناد حقوقي و قانوني آموزش و پرورش
-    هويت اسلامي ـ ايراني و جنبش‌هاي ديني و اجتماعي در جهان
-    بحران هويت و شكاف نسلي در بين دانش‌آموزان
-    بررسی نگرش زبانی دانش‌آموزان دارای زبان محلی (کردستان، خوزستان، آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل و...)
-    بررسي ميزان توجه به مؤلفه‌هاي هويت ملي در كتب درسي مقاطع ابتدايي و راهنمايي
-    پوشش و سبك لباس دانش‌آموزان در زندگي روزمره: با تأكيد بر ابعاد ديني ـ مذهبي
-    هنر انقلاب اسلامي و انعكاس آن در مدارس (تحليل ديوار نوشته‌ها، تصاوير، تحولات فكري ـ هنري، نمادها و آيين‌هاي هنري و...)
-    معماري و هويت مطلوب براي مدارس ايران اسلامي
-    موسيقي و هويت در بین دانش‌آموزان: تهديدها و فرصت‌ها
-    فرهنگ پنهان اجتماعي و كنش‌هاي كلامي در زندگي روزمره دانش‌آموزان (موسيقي‌هاي زيرزميني و ...)
-    احساس ناامني اجتماعي و پيامدهاي هويتي آن (نظير چهارشنبه‌سوري، معاشرت عمومي و...)
-    ورزش، هويت و زندگي دانش‌آموزان
-    بازي‌ها و سرگرمي‌هاي روزمره و پيامدهاي هويتي آن براي دانش‌آموزان (بازي‌هاي رايانه‌اي و ...)
-    قانون‌گرايي/ گريزي، هنجارپذيري/ گريزي در زندگي روزمره دانش‌آموزان
-    بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر هويت ملي (مطالعه موردي: دانش‌آموزان مناطق مختلف كشور)

2-2- دانشگاه ها
-     جایگاه همبستگی و اتحاد ملی در نظام آموزش عالی کشور
-    نقش دانشگاه‌ها در وحدت و همبستگی ملی؛
-    جایگاه همبستگی ملی در کتب درسی دانشگاهی؛
-    آموزه‌ها و ارزش‌هاي ديني در آموزش عالي انسجام‌بخش؛
-    رسانه‌ها و فضاي مجازي و نقش آن بر همبستگي ملي در دانشگاه‌ها؛
-    راهكارهاي ارتقاي مباني همبستگي ملي در دانشگاه‌هاي كشور (ارائه دستور كار عملي)؛
-    آسيب‌ها و فرصت‌هاي فرايند همبستگي ملي در نظام آموزش عالي؛
-    بررسي و تحليل سياست‌ها و جهت‌گيري‌هاي آموزش عالي از چشم‌انداز همبستگي ملي؛
-    ساختارهاي آموزشي عالي و جهت‌گيري‌هاي آموزش عالي از چشم‌انداز همبستگي ملي؛
-    نظام‌هاي آموزش عالي و جهت‌گيري‌هاي آموزش عالي از چشم‌انداز همبستگي ملي؛
-    طرح برنامه درسي بهينه و نظام آموزشي مطلوب براي تحكيم همبستگي ملي؛
-    جايگاه نظام آموزشي عالي از ديدگاه حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري در همبستگي ملي؛
-    نشريات دانشجويي و همبستگي ملي؛
-    نظام پژوهشي آموزش عالي و تقويت همبستگي ملي: آسيب‌ها و فرصت‌ها؛
-    نظام‌هاي سياستگذاري نظام آموزش عالي در تحكيم و همبستگي ملي؛
-    مطالعه تطبيقي نظام آموزش عالي در ايران و كشورهاي ديگر (هندوستان، مالزي، تركيه، پاكستان و...) در زمينه همبستگي ملي؛
-    فرصت مطالعاتي اساتيد و دانشجويان و نقش آن در همبستگي ملي؛
-    برنامه درسي پنهان و شيوه‌هاي مؤثر غيررسمي جهت تحكيم همستگي ملي؛
-    نظام‌هاي جذب دانشجو و تأثيرات و پيامدهاي آن بر همبستگي ملي؛
-    متون درسي نظام آموزشي و تأثير بر همبستگي ملي: مطالعه موردي؛
-    نقش نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها در زمينه همبستگي ملي؛
-    الگوي بومي‌سازي دانش و جايگاه همبستگي در آن؛
-    بررسي پژوهش‌ها و طرح‌هاي اساتيد دانشگاه‌ها و نسبت‌سنجي موضوعي و محتواي آنها با همبستگي ملي؛
-    ساختار و نظام پژوهشي و آموزش عالي انسجام‌بخش در هزاره سوم؛
-    تشکل ها و کانون های دانشجویی و همبستگی ملی؛
-    نقش نظام آموزش عالی در فرایند دولت- ملت سازی در ایران؛
-    نقش آموزش عالی در ترسیم و تحکیم هویت ملی دانشجویان؛
-    تحلیل محتوای پایان نامه های دانشجویی با رویکرد همبستگی ساز؛
-    سیاست جذب استاد و همبستگی ملی
-    آموزه‌ها و ارزش‌هاي ديني در آموزش عالي انسجام‌بخش؛
-    رسانه‌ها و فضاي مجازي و نقش آن بر همبستگي ملي در دانشگاه‌ها؛
-    راهكارهاي ارتقاي مباني همبستگي ملي در دانشگاه‌هاي كشور (ارائه دستور كار عملي)؛
-    آسيب‌ها و فرصت‌هاي فرايند همبستگي ملي در نظام آموزش عالي؛
-    بررسي و تحليل سياست‌ها و جهت‌گيري‌هاي آموزش عالي از چشم‌انداز همبستگي ملي؛
-    ساختارهاي آموزشي عالي و جهت‌گيري‌هاي آموزش عالي از چشم‌انداز همبستگي ملي؛
-    نظام‌هاي آموزش عالي و جهت‌گيري‌هاي آموزش عالي از چشم‌انداز همبستگي ملي؛
-    طرح برنامه درسي بهينه و نظام آموزشي مطلوب براي تحكيم همبستگي ملي؛
-    جايگاه نظام آموزشي عالي از ديدگاه حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري در همبستگي ملي؛
-    نشريات دانشجويي و همبستگي ملي؛
-    نظام پژوهشي آموزش عالي و تقويت همبستگي ملي: آسيب‌ها و فرصت‌ها؛
-    نظام‌هاي سياستگذاري نظام آموزش عالي در تحكيم و همبستگي ملي؛
-    مطالعه تطبيقي نظام آموزش عالي در ايران و كشورهاي ديگر (هندوستان، مالزي، تركيه، پاكستان و...) در زمينه همبستگي ملي؛
-    فرصت مطالعاتي اساتيد و دانشجويان و نقش آن در همبستگي ملي؛
-    برنامه درسي پنهان و شيوه‌هاي مؤثر غيررسمي جهت تحكيم همستگي ملي؛
-    نظام‌هاي جذب دانشجو و تأثيرات و پيامدهاي آن بر همبستگي ملي؛
-    متون درسي نظام آموزشي و تأثير بر همبستگي ملي: مطالعه موردي؛
-    نقش نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها در زمينه همبستگي ملي؛
-    الگوي بومي‌سازي دانش و جايگاه همبستگي در آن؛
-    بررسي پژوهش‌ها و طرح‌هاي اساتيد دانشگاه‌ها و نسبت‌سنجي موضوعي و محتواي آنها با همبستگي ملي؛
-    ساختار و نظام پژوهشي و آموزش عالي انسجام‌بخش در هزاره سوم؛
-    تشکبل ها و کانون های دانشجویی و همبستگی ملی؛
-    نقش نظام آموزش عالی در فرایند دولت- ملت سازی در ایران؛
-    نقش آموزش عالی در ترسیم و تحکیم هویت ملی دانشجویان؛
-    تحلیل محتوای پایان نامه های دانشجویی با رویکرد همبستگی ساز؛
-    سیاست جذب استاد و همبستگی ملی.
                                      *************
3- زبان
-    زبان فارسی و جهانی شدن؛
-    قابلیت‌های زبان فارسی و راه‌های بین‌المللی‌‌کردن آن؛
-    نقش کرسی‌های ایران‌شناسی و زبان فارسی در جهانی‌کردن ایران فرهنگی؛
-    زبان و ادبیات فارسی و همبستگی ملی؛
-    گویش ها و زبان های محلی و همبستگی ملی؛
-    جايگاه زبان‌هاي ايراني در جهان (شبه‌ قاره، افغانستان، آسياي مركزي، قفقاز، تركيه و جهان عرب، بالكان و...)؛
-    موقعيت كنوني زبان فارسي در منطقه و جهان؛
-    آسيب‌ها و چالش‌هاي فراروي گسترش زبان و ادبيات فارسي در گستره ايران فرهنگي؛
-    راهكارهاي تقويت زبان و ادبيات فارسي در حوزه ايران فرهنگي؛
-    نقش زبان و ادبيات فارسي در هويت فرهنگي
                                    *************
4- رسانه
-    نقش صدا و سیما در همبستگی ملی؛
-    جایگاه همبستگی ملی در سینما؛
-    مطبوعات ملی و محلی و همبستگی ملی؛
-    رسانه های مجازی و همبستگی ملي؛
-    فضاي مجازي و نقش آن در هویت و همبستگي ملی؛
-    تحلیل محتوا و مطالعه موردی برنامه¬های مختلف صدا و سیما از منظر هویتی (شامل فیلم، سریال، برنامه های مستند، گزارش، میزگرد، برنامه های تحلیلی و مناسبتی، خبر، برنامه کودک، برنامه های ورزشی و...)؛
-    سياست گذاري ها و اولويت هاي هويتي در رسانه: رويكردي تجويزي- آسيب شناختي؛
-    تحلیل محتوایی برنامه¬های شبکه¬های استانی و نقش آنها در تضعیف و یا تقویت همبستگی ملی؛
-    نمادها و نشانه های فرهنگی- هویتی و نحوه بازنمایی آنها در صدا و سیما؛
-    هنر و موسیقی هویت بخش در رسانه؛
-    جایگاه صدا و سیمای ایران در منطقه و حوزه ایران فرهنگی؛
-    تقریب مذاهب و وحدت ملی در رسانه ملی؛
-    زمينه ها و راهكارهاي اعتمادآفرینی هویتی رسانه ملی  در برابر رسانه های بیگانه؛
-    رسانه و هویت از ديدگاه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری؛
-    جایگاه خرده فرهنگ ها در برنامه های مختلف صدا و سیما؛
-    تأثیر رسانه های منطقه ای و بین المللی بر تضعیف هویت و همبستگی ملی در ایران؛
-    رسانه ملی و برنامه های هویتی برای ایرانیان خارج از کشور، مسلمانان منطقه، مردم جهان؛
-    جهانی شدن؛ فضای مجازی، هویت و همبستگی ملی؛
-    تأثیر رسانه های جهانی بر تقویت و یا تضعیف هویت و همبستگی ملی در ایران؛
-    جهانی شدن و پیامدهای هویتی آن در حوزه رسانه ملی؛
-    راهكارهاي تقویت مباني همبستگي ملي در  رسانه ملی؛
-    آسیبها و فرصت های هویتی در رسانه ملی و فضای مجازی.
                                       *************
5- اقتصاد
-    همبستگی ملی در سند چشم‌انداز بیست ساله کشور؛
-    خصوصی سازی و رابطه آن بر همبستگی ملی؛
-    همبستگی و اتحاد ملی در برنامه‌های توسعه (سطوح منطقه‌ای و ملی)؛
-    نهادهای اقتصادی و همبستگی ملی؛
-    آمایش سرزمینی، جغرافیا و همبستگی ملی.
                                     *************
6- فرهنگ و هویت
-    ظرفیت‌های ایران فرهنگی و جهانی‌شدن؛
-    بازتولید هویت ایران و فرهنگی در فضای جهانی‌شدن؛
-    مهندسی ایران فرهنگی برای جهانی‌شدن؛
-    فرهنگ ایرانی و جهانی‌شدن ایران جهانی، ایران‌شناسان، ایران‌پژوهان؛
-    بومی‌گرایی، منطقه‌گرایی و جهان‌گرایی در چشم‌انداز ایران فرهنگی؛
-    رسانه‌ها و جهانی‌کردن ایران فرهنگی؛
-    بازتابش هویت ایران فرهنگی در گستره جهانی؛
-    چالش‌های هویتی جهانی‌شدن و ایران فرهنگی؛
-    هویت انقلاب اسلامی در فراسوی مرزهای جغرافیایی؛
-    هویت ایران فرهنگی و نقد استیلای هویت غرب؛
-    زمینه‌های بروز خودآگاهی هویتی در گستره ایران فرهنگی؛
-    ايران فرهنگي، هويت و هم گرايي منطقه‌اي؛
-    ايران فرهنگي، چالش‌ها و فرصت‌ها؛
-    ايران فرهنگي و نظام بین‌المللی؛
-    استراتژي وحدت در ايران فرهنگي؛
-    ايران فرهنگي و جهاني شدن؛
-    تعاملات علمي ـ فرهنگي در گستره ايران فرهنگي؛
-    ايران فرهنگي و ديپلماسي عمومي.
                                     *************
7- خانواده
-    سنت‌ها و ارزش‌های فرهنگی ـ هویتی در نهاد خانواده؛
-    تغییر شکل نهاد خانواده (هسته‌ای ـ گسترده) و تأثیر آن بر هویت افراد؛
-    چالش‌ها و آسیب‌های پیش روی نهاد خانواده در فرآیند تشخص و هویت‌یابی ملی.
                                    *************
8- میراث مشترک فرهنگی، هنری و تمدنی
-    سرمایه فرهنگی، ایران فرهنگی و جهانی‌شدن؛
-    بازنمایی میراث فرهنگی، تمدن ایران فرهنگی در فضای مجازی؛
-    سینما معناگرای ایران و جهانی‌شدن؛
-    گردشگری و جهانی‌کردن ایران فرهنگی؛
-    نمادها، نهادها، مناسک، اسطوره‌های ایران فرهنگی و جهانی‌شدن؛
-    آيين‌ها، نمادها، مشاهير و اسطوره‌ها؛
-    موسيقي، سينما و رسانه؛
-    صنايع دستي، معماري و شهرسازي؛
-    گردش گري فرهنگي و ديني؛
-    خط، كتابت و تذهيب.
                                  *************
9- تاریخ
-    نقش ايرانيان و شرق‌شناسان در ايران فرهنگي؛
-    چالش‌هاي تاريخ‌نگاري ايران فرهنگي؛
-    تاريخ ايران فرهنگي؛
-    تاريخ ايران فرهنگي در نظام آموزشي؛
-    مورخان ايران فرهنگي.
                                   *************
10- مباحث راهبردی وآینده پژوهانه
-    ابعاد، مؤلفه‌ها و تهديدات هويت اسلامي ـ ايراني در انديشه‌هاي امام خميني(ره)، مقام معظم رهبري؛
-    جايگاه هويت اسلامي ـ ايراني در اسناد حقوقي و قانوني (قانون اساسي ـ سند چشم‌انداز و...)؛
-    نقش و جايگاه علماء، حوزه‌هاي علميه، دانشگاه‌ها و نخبگان علمي در توليد هويت اسلامي ـ ايراني در افق چشم انداز؛
-    نقش و جايگاه رسانه‌ها و مراكز آموزشي در تدوين، نهادينه‌سازي و تحقق هويت اسلامي ـ ايراني؛
-    فراتحليل مطالعات هويتی در ايران از منظر رويكردهاي نظري، مؤلفه‌هاي هويت ملي، سطح تحليل، يافته و  مدل تجويزي؛
-    فرصت‌ها و آسیب های تحقق هويت اسلامي ـ ايراني در افق چشم انداز؛
-    هويت اسلامي ـ ايراني و ساختار نظام بين‌المللي و نظام سلطه در افق چشم انداز؛
-    بررسي روند تحولات و سیاست های هویتی جمهوري اسلامي ايران؛
-    جريان‌هاي فكري و بازیگران  اثرگذار بر روند تحقق هويت اسلامي ـ ايراني در 1415؛
-    چشم انداز هويت اسلامي ـ ايراني و هويت‌هاي رقيب در سطح منطقه‌اي و جهاني؛
-    پيش‌بيني تحولات هويت اسلامي ـ ايراني در افق چشم‌انداز 1415 هـ.ش؛
-    هويت اسلامي ـ ايراني و جنبش‌هاي ديني و اجتماعي در جهان؛
-    هویت اسلامی- ایرانی و جنبش بیداری اسلامی در منطقه؛   
-    مدل و الگوي هويت اسلامي ـ ايراني در چشم‌انداز 1415هـ.ش؛ عناصر و ويژگي‌ها؛
-    هويت اسلامي ـ ايراني اهداف، رويكردها و راهبردها در راستای تحقق افق چشم انداز؛
-    الزامات، اقتضائات و نيازمندي‌هاي تحقق هويت اسلامي ـ ايراني؛
-    هويت اسلامي ـ ايراني و تقسيم كار نهادي در افق چشم انداز 1415؛
-    هويت اسلامي ـ ايراني؛ مكانيزم‌هاي مديريتي و خودترميمي.
                                    *************
11- فضای مجازی و هویت
1-11-    فضاي مجازي و هويت؛ نظريه‌ها و ديدگاه‌ها
-    فضای مجازی، ابعاد، ویژگی‌ها و کاركردهای آن در عرصة هویت؛
-    پیامدهای فرهنگی قرار گرفتن در فضای مجازی؛
-    مختصات فرهنگي ـ اجتماعی فضای مجازی؛
-    رابطة هویت‌های خُرد ملی با هویت‌های کلان جهانی در فضای مجازی؛
-    فضاي مجازي، هويت و نظامات حقوقي و شهروندي؛
-    ظرفیت‌های بومی در نظریه‌پردازی‌های هویت و فضای مجازی.
2-11- فضاي مجازي و هويت ايراني ـ اسلامي
-    بازنمایی مؤلفه‌های هویت ایراني ـ اسلامی در فضای مجازی؛
-    زبان فارسی و فضای مجازی؛
-    تصویر فرهنگ ديني و آداب ایرانی در فضای مجازی؛
-    فضاي مجازي، كارگزاران و نهادهاي اجتماعي هويت‌ساز؛
-    روایت مجازی از تاریخ ایران؛
-    فضای مجازی و سبک زندگی اسلامي ـ ایرانی؛
-    ظرفیت‌های فضای مجازی براي تحکیم و تقویت هویت ایرانی و اسلامی؛
-    تجربیات کشورها در عرصة فضای مجازی و هویت.
3-11- فضای مجازی و تحولات هویتی در ایران
-    فضاي مجازي و سطوح هويت (هويت جهاني، منطقه‌اي، ايران فرهنگي، ملي و محلي)؛
-    تأثیر فضای مجازی بر خودبیگانگی فرهنگي ـ هویتی؛
-    برساختن هویت در فضای مجازی؛
-    آسیب‌شناسي مباحث هویت ایراني ـ اسلامی در فضای مجازی؛
-    فضاي مجازي و بازنمايي هويت در زندگي روزمره؛
-    گونه‌شناسي گفتمان‌ها و روايت‌هاي هویتی در فضای مجازی؛
-    تأثیر فضای مجازی بر فرایندهای جامعه‌پذیری کاربران؛
-    كاربران و هويت‌هاي مجازي شده.
4-11- آينده‌شناسي هويت ايراني ـ اسلامي در فضاي مجازي
-    ترسيم آينده‌شناسانه از هويت ايراني ـ اسلامي در فضاي مجازي؛
-    حفاظت و صيانت از هویت در فضای مجازی؛
-    سیاستگذاری‌های هویتی در فضای مجازی؛
-    راهبردها و سياست‌هاي تقويت هويت ايراني ـ اسلامي در فضاي مجازي.