ورود کاربران

نوشته شده توسط بررسی سردبیر و مدیر مسئول
نمایش از 06 خرداد 1394 بازدید: 1981
پرینت

دستیارسردبیر

دکتر علی اشرف نظری- دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

 اطلاعات شخصی: 

نام: علی اشرف     نام خانوادگی: نظری     متولد: 1358

وضعیت تأهل: متأهل           وضعیت نظام وظیفه: معاف از خدمت (معافیت رتبه های اول تا سوم کنکور)

 

سوابق آموزشي:

 رتبه اول کارشناسي علوم سياسي دانشگاه تهران 1380-1376 (با معدل 43/18)

 رتبه دوم آزمون کارشناسي ارشد علوم سياسي دانشگاه تهران

 رتبه اول دوره کارشناسي ارشد علوم سياسي دانشگاه تهران1382-1380 (با معدل 70/18)

 رتبه اول آزمون دکتري علوم سياسي دانشگاه تهران

 رتبه اول آزمون جامع دکتري علوم سياسي دانشگاه تهران 1384

 رتبه اول دوره دکتري علوم سياسي دانشگاه تهران1382-1386(با معدل 20/18)

 دانشجوي استعداد درخشان دانشگاه تهران(1386-1382)

 دانشجوي نمونه دانشگاه تهران در سال تحصیلی 1386-1385

 مدرس حق‌التدريس دانشگاه مازندران (از سال 1384تا 1386) با نمره ارزشیابی عالی تدریس

 استاديار پيماني دانشگاه يزد (از 15/6/1386 تا 1/5/1389) با نمره ارزشیابی عالی تدریس

 استاديار پيماني/ رسمی دانشگاه تهران (از 1/5/1389 تا23/7/1392)

 دانشيار  رسمی دانشگاه تهران (از 1/5/1389 تا23/7/1392)

 عضو بنیاد ملی نخبگان (استاديار نخبه)

 

گرایش تخصصی: جامعه شناسی سیاسی (کارشناسی ارشد) و اندیشه سیاسی(دکتری تخصصی)

 تدریس دروس: اندیشه‌های سیاسی در غرب(الف و ب)، نظریه‌های جدید در علم سیاست، روش تحقیق، سیاست مقایسه‌ای، جامعه شناسی سیاسی، روانشناسی سیاسی (اجتماعی)، روش‏های مطالعه و یادگیری و کاربرد اینترنت

 

 سوابق پژوهشي:

 پژوهشگر مرکز مطالعات عالی بين‌المللي (1386-1380)

 پژوهشگر بنیاد ایران شناسی (1383-1380)

 دبیر علمی همایش بین‌المللی «ایران فرهنگی و جهانی شدن: چشم اندازی به آینده». تهران: دانشگاه تربيت مدرس. 30 دي 1388

 عضو كميته مشاوران علمي و داوران همايش ملي نهادهاي اجتماعي و همبستگي ملي. تهران: دانشگاه تربیت مدرس. یکم اسفند 1386

 عضو كميته مشاوران علمي و داوران همايش بين‌المللي ايران فرهنگي: گذشته، حال و آينده. تهران: دانشگاه تهران. 1387

 عضو كميته علمي همايش ايران، سياست، آينده. انجمن علوم سياسي ايران، خرداد 1389

 مدیر گروه مطالعات ایرانی موسسه مطالعات ملي

 عضو علی‌البدل هيئت مدیره انجمن علوم سیاسی ایران (1387-1385)

 دستیار سردبیر فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات ملی. تابستان 1389 تاکنون

 داور مقالات فصلنامه‌های پژوهشنامه علوم سیاسی، مطالعات ملی، سیاست، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، تاریخ‌پژوهان

 

 کتاب و طرح پژوهشي:

 مراکز و پژوهشگران مطالعات ايراني (تهران: انتشارات تمدن ایرانی ،1385) با همکاري خانم دكتر بهاره سازمند

 مراکز و پژوهشگران مطالعات قومی (تهران: انتشارات تمدن ایرانی،1385) با همکاري خانم دكتر بهاره سازمند

 گفتمان، هويت و انقلاب اسلامي (تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامي،1387) با همکاري خانم دكتر بهاره سازمند

 پاتریک دیوید هافتون. روانشناسی سیاسی. در مراحل پایانی ترجمه

 مدرنیته و هویت سیاسی در ایران 1320-1280(در دست انتشار)

 طرح پژوهشي «جهاني شدن، بحران معنا و ظهور اسلام سياسي». بنياد ملي نخبگان و دانشگاه يزد. در حال انجام

 طرح پژوهشي «تصورات قالبي و رابطه آن با هويت ملي: مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه يزد». بنياد ملي نخبگان و دانشگاه يزد. در حال انجام

 طرح پژوهشي «بررسي تطبيقي جايگاه اقوام در كشورهاي داراي تكثر قومي- هويتي: مطالعه موردي كشورهاي مالزي و لبنان». مرکز مطالعات راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی. در حال بررسی

 همکاری در طرح پژوهشی ارزیابی کمی و کیفی علوم سیاسی در ایران. به سفارش وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری و همکاری اساتید محترم دکتر نقیب‌زاده، دکتر معینی و دکتر مصفا. مجری: مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشگاه تهران. 1385

 همکاری در تهیه کتاب: دین و هویت. به کوشش محمد منصورنژاد (تهران: انتشارات تمدن ایرانی،1385)

 همکاری در تهيه: کتابنامه سیاست خارجی. به کوشش بهاره سازمند، حسین نوروزی(تهران: انتشارات وزارت امور خارجه،1385)

 

مقالههاي انتشار يافته:

 قدرت سياسي در انديشه هابز. مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي(دانشگاه تهران). پاييز1384 (علمي- پژوهشي)

 غرب، هويت و اسلام سياسي، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي(دانشگاه تهران). بهار 1387(علمي- پژوهشي)

 هويت سياسي پست مدرن، فصلنامه مطالعات ملي، پاییز 1385 (علمي- پژوهشي)

 مدرنیته و ظهور گفتمان مشروطیت در ایران. فصلنامه مطالعات ملي، زمستان 1386(علمي- پژوهشي)

 گفتمان هويتي تجددگرايان ايراني در انقلاب مشروطيت، فصلنامه سياست (دانشگاه تهران)،زمستان 1388(علمي- پژوهشي)

 تحليل هويت از چشم‌انداز گفتماني. فصلنامه راهبرد. زمستان 1387(علمي- پژوهشي)

 پست مدرنیسم و بازاندیشی در امر سیاسی. رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی. تابستان 1389 (علمي- پژوهشي)

 گفتمان هويتي احياگري اسلامي. دوفصلنامه پژوهش علوم سياسي. تابستان 1389 (علمي- پژوهشي)

 شهروندي، دولت و هويت ملي. رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی. تأييد شده و در دست انتشار (علمي- پژوهشي)

 احزاب سیاسی و هویت ملی. فصلنامه مطالعات ملی، تأييد شده و در دست انتشار (علمي- پژوهشي)

 تصور فوکویی و پسافوکویی از قدرت. فصلنامه سياست(دانشگاه تهران)، تأييد شده و در دست انتشار (علمي- پژوهشي)

 آزادی مثبت و منفی در اندیشه سیاسی. فصلنامه سياست(دانشگاه تهران)، تأييد شده و در دست انتشار (علمي- پژوهشي) مدل‌ها و الگوهاي مديريت تنوعات هويتي و قومي: ارائه راه‌كارهايي براي ايران. فصلنامه سياست(دانشگاه تهران)، تأييد شده و در دست انتشار (علمي- پژوهشي)

 ناسيوناليسم و هويت ايراني. دوفصلنامه سياست (دانشگاه علامه طباطبايي). بهار و تابستان 1386 (علمي - ترويجي)

 شرق شناسي و رويكرد شناختي آن به ايران، مجله اطلاعات سياسي-اقتصادي، تأييد شده و در دست انتشار (علمي- ترويجي)

 تبيين مفهوم قدرت سياسي، مجله اطلاعات سياسي- اقتصادي، تاُييد شده و در دست انتشار (علمي -ترويجي)

 گفتمان هاي هويت بخش در جهان اسلام، فصلنامه مطالعات خاورميانه، تأييد شده و در دست انتشار (علمي- ترويجي)

 چگونگی مرکزیت‌یابی گفتمان شیعی در انقلاب اسلامی. مجموعه مقالات موسسه مطالعات ملی. تأييد شده و در دست انتشار

 ایران و سازمان تجارت جهانی: فرصت‌ها و محدودیت‌ها، فصلنامه پژوهشهاي تجارت جهاني، با همکاری آقای دكتر محسن صادقی، تأييد شده و در دست انتشار

 هويت شرقي از نگاه غربي، مجله تخصصي انجمن تاريخ پژوهان، تأييد شده و در دست انتشار

 روانشناسي و رفتارشناسي سياسي؛ حوزه مغفول علوم سياسي در ايران. همايش ملي انجمن علوم سياسي(چاپ در مجموعه مقالات). در دست انتشار

 گفتمان‌هاي هويتي در ايران معاصر. تأييد شده و در آستانه انتشار در مجموعه مقالات. تهران: انتشارات تمدن ايراني

 مفهوم قدرت در نظريه تالکوت پارسونز. مجله تخصصي علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي کرج. شماره 2. تابستان 1383

 نگرش مدرن به مفهوم قدرت سياسي. پژوهشنامه حقوق و علوم سياسي دانشگاه مازندران. سال دوم. ش جهارم. بهار 1386

 غرب ونحوه شناخت ايران، دومين همايش  ملي ايران شناسي 30 آذر لغايت 3 دي 1383. چاپ در مجموعه مقالات. تهران: بنياد ايران‌شناسي.

 شرق شناسی و نگاه شناختی آن نسبت به ایران. ماهنامه چشم انداز.ش 24. خرداد و تیر 1385

 چيستي مدرنيته و نسبت آن با مدرنيته. نگاه تازه. دانشگاه شهيد بهشتي، پاييز 1381

 بحران مشروعيت در آراي هابرماس. نامه فرهنگ، زمستان 1384

 همبستگي و وحدت يابي جمعي: تأملی بر ابعاد فردی و جمعی هویت. مجله علمی- تخصصي تاریخ پژوهان. انجمن تاريخ‌پژوهان ایران. سال سوم. ش 12، زمستان 1386

 وبلاگ ها و نقش آنها در عرصه عمومی، موسسه مطالعات ملی، نگاه ملی، پائیز 1385

 فعالیت هیأت‌های تبشیری در ایران. موسسه مطالعات ملی. نگاه ملی. بهار 1385

 مدرنيته، مفاهيم. انتقادات. روزنامه انتخاب. 4 شماره     

 توسعه و امنيت. روزنامه انتخاب. 2 شماره

 گفتگوي تمدنها. روزنامه انتخاب. 1 شماره

 شرق شناسي ادوارد سعيد. روزنامه انتخاب. 2 شماره

 تحلیل روابط قدرت از دیدگاه فوکو. روزنامه ایران. 3 شماره. 21 تا 23 خرداد 1387

 ترجمه:

 "Peering over the horizon: Arab Threat Perception and security response to a nuclear Iran' ، پژوهشکده مطالعات راهبردي، واحد ترجمه و گزارش راهبردی، بهار 1385

 "Us. Foreign Policy toward Iran during the Mussadiq era"، فصلنامه علمی- تخصصي تاريخ پژوهان، سال دوم، شماره هفتم، پاییز 1385

 "Reflection on Iran's foreign policy"، مجله تخصصي انجمن تاريخ پژوهان ایران ، در دست انتشار

 چكيده و مقالههاي ارائه شده در همایشها

 - غرب ونحوه شناخت ايران، دومين همايش  ملي ايران شناسي. 30 آذر لغايت 3 دي 1383. بنیاد ایران شناسی

 - سیاستگذاری‌های هویتی در جامعه. همایش ملی نهادهای اجتماعی و همبستگی ملی. موسسه مطالعات ملی و دانشگاه تربیت مدرس. 1 اسفند 1386

 - همبستگی ملی در پرتو گفتمان اسلامی- شیعی. همایش بین المللی اتحاد ملی و انسجام اسلامی. دانشگاه لرستان. 12 اسفند 1386

 - ادراک اعراب از ایران در حال هسته‌ای شدن. همایش بین المللی خلیج همیشه فارس. سازمان جهاد دانشگاهی کشور. قشم. 10 اردیبهشت 1387

 - روان شناسی سیاسی: حوزه مغفول علوم سیاسی در ایران. همایش آموزش علوم سیاسی: چشم اندازها و راهکارها. انجمن علوم سیاسی ایران. 7و 8 خرداد  1387

 - موانع شکل گیری عقلانیت جمعی در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل . همایش آموزش و پژوهش علوم سیاسی. انجمن علوم سیاسی ایران. 23 اردیبهشت  1388

  - جامعه‌شناسی هویت: اولویت اصلی پژوهش در علوم سیاسی و روابط بین الملل. همایش آموزش و پژوهش علوم سیاسی. انجمن علوم سیاسی ایران. 23 اردیبهشت  1388

 - حضور ناتو در منطقه خليج فارس: شكل‌گيري روندهاي جديد امنيتي. همایش بین المللی خلیج فارس. دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه. 27 و 28 خرداد 1387

 - موانع همكاري مطلوب و پايدار ايراني- عربي در منطقه خليج فارس. همایش بین المللی خلیج فارس. دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه. 27 و 28 خرداد 1387

 - سيدجمال‌الدين اسدآبادي: بنيانگذار مدرنيسم اسلامي. همايش بين‌المللي بررسي زندگي، آثار و انديشه‌هاي سيدجمال‌الدين اسدآبادي. قزوين-همدان. 22-21 آبان 1387

 -رويكرد كنوني كشورهاي منطقه خليج فارس در رابطه با ايران. همايش ملي جايگاه خليج فارس در تحولات استراتژيك جهان. دانشگاه آزاد اسلامي گرمسار. 22-21 آبان 1387

 - خود ودیگری. تصورات و ادراکات هویتی- فرهنگی ایران شناسان. همایش بین المللی ایران فرهنگی. دانشگاه تهران، تالار انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. 23 و 24 دی 1387

 - همبستگی ملی و وحدت یابی جمعی: تأملی بر ابعاد فردی و جمعی هویت. همایش ملی جوانان و هویت ایرانی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی. 29 آبان 1387

 - شکل‌گیری جنبش های اجتماعی در منطقه خلیج فارس. همایش بین المللی ایران و جهان. دانشگاه بين‌المللي امام خمینی (ره). قزوین. 16 –15مهر 1388

 - دیپلماسی عمومی و نقش آن در حوزه ایران فرهنگی. همایش بین المللی «ایران فرهنگی و جهانی شدن: چشم اندازی به آینده». تهران: دانشگاه تربیت مدرس. 30 دي 1388

 - ظرفيت‌هاي اسلام در فرايند جهاني شدن. همایش بین‌المللی «ایران فرهنگی و جهانی شدن: چشم‌اندازی به آینده». تهران: موسسه مطالعات ملی. 30 دي 1388

 - در جستجوی نوگرایی سیاسی: واکاوی اندیشه‌های سیاسی آیت‌الله نائینی. همايش نوانديشي ديني. دانشگاه شهيد بهشتي، 23 اذر 1388

 - امنيت انساني: دستور كاري براي همگرايي منطقه‌اي در خليج فارس. همایش بین المللی خلیج فارس. دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه. 29 دي‌ماه 1388

 

نقد و بررسي کتاب:

 همبستگي: نظريه‌ها و مدل‌ها. فصلنامه مطالعات ملي(علمي- پژوهشي). پاييز 1387

 "[Persian] Gulf War"، فصلنامه مطالعات ملي (علمي - پژوهشي). تابستان 1384

 نقدي بر فدراليسم، فصلنامه مطالعات ملي(علمي- پژوهشي).  زمستان 1384

 هویت اجتماعی، فصلنامه مطالعات ملي(علمي- پژوهشي).  بهار 1385

 “Identity and culture”، فصلنامه مطالعات ملي (علمي- پژوهشي). تابستان 1385

 تکوین جامعه شناختی هویت در دوره صفویه. فصلنامه مطالعات ملي(علمي - پژوهشي).  ش 40. زمستان 1388

 روش‌شناسي نظريه‌هاي جديد در علم سياست. فصلنامه سياست (علمي - پژوهشي).  تأييد شده و در دست انتشار

 "Conflicts in the Middle East"، فصلنامه مطالعات خاورميانه، شماره 43

 گزارش فلسفي از قدرت تا استيلا، کتاب ماه علوم اجتماعي، شهريور 1384

 جهاني شدن و بحران معنا، کتاب ماه علوم اجتماعي، بهمن 1383

 بررسي نظريه قدرت در آراي پيترميلر، ماهنامه دانشگاه عالي دفاع ملي، آذر 1384

 سخنراني و نقد و بررسي کتاب "Images of the Islam in the West"، مرکز مطالعات بين‌المللي دانشگاه تهران، 18/3/1383