ورود کاربران

نوشته شده توسط بررسی سردبیر و مدیر مسئول دسته: Latest
نمایش از 06 خرداد 1394 بازدید: 2275
پرینت

 

دکتر ابراهیم برزگر - استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

 

مرتبه علمی : دانشیاردانشگاه علامه طباطبایی                          پایه : 22

 

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری                                       تخصص : علوم سیاسی

 

 

سابقه تحصیلی

                رشته

      محل اخذ

سال اخذ

شهر-کشور

دیپلم متوسطه

فنی-حرفه ای – برق

هنرستان میثم(نمازی)

     1361

شیراز- ایران

کارشناسی وکارشناسی

 ارشدپیوسته

معارف اسلامی و علوم سیاسی

دانشگاه امام صادق (ع)

 

     1369

     تهران

دکتری

علوم سیاسی

 دانشگاه تربیت مدرس

     1379  

     تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

تسلط بر زبانهای خارجی

 

 

          بسیار خوب

             خوب

        متوسط

1- انگلیسی

 

            *

 

2- عربی

 

            *

 

 

 

 

 

 

 

 

درسهای تدریس شده

 

                        نام درس

      مقطع تحصیلی

        دانشگاه

1- روانشناسی اجتماعی (سیاسی)

        کارشناسی

دانشگاه علامه و دانشگاه غیر انتفاعی کار

2- مبانی اندیشه سیاسی در ایران و اسلام

        کارشناسی

دانشگاه علامه و دانشگاه غیر انتفاعی کار

3- تحول دولت در اسلام و ایران

        کارشناسی

دانشگاه علامه و دانشگاه غیر انتفاعی کار

4- انقلاب اسلامی ایران

        کارشناسی

دانشگاه علامه و دانشگاه غیر انتفاعی کار

5- اندیشه سیاسی غرب

        کارشناسی

دانشگاه علامه و دانشگاه غیر انتفاعی کار

6- مسائل سیاسی اقتصادی جهان اسلام

        کارشناسی(1373)

دانشگاه امام حسین (ع)

7- سیراندیشه های سیاسی و نهادهای اداری

کارشناسی رشته مدیریت دولتی

دانشگاه شهید بهشتی

8- متون سیاسی تخصصی (الف و ب)

        کارشناسی

دانشگاه غیر انتفاعی کار

9- فقه سیاسی

        کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد

10- انقلاب اسلامی و بازتاب آن

        کارشناسی ارشد

دانشگاه علامه طباطبائی

11-شناخت  اندیشه های سیاسی

        کارشناسی ارشد

دانشگاه علامه طباطبائی

12- اندیشه سیاسی در اسلام معاصر

        کارشناسی ارشد

دانشگاه علامه طباطبائی

13-افکار سیاسی در جهان اسلام و ایران

        کارشناسی ارشد

دانشگاه علامه طباطبائی

14- اندیشه سیاسی در اسلام (الف)

        کارشناسی ارشد

دانشگاه علامه طباطبائی

15- اندیشه سیاسی در کشورهای مسلمان

       دکتری

دانشگاه علامه طباطبائی

16- ابزارهای نوین تجزیه و تحلیل سیاسی

          دکتری

دانشگاه علامه طباطبائی و مجتمع شهید محلاتی

17- افکار سیاسی در غرب از نیمه دوم  قرن نوزدهم

            ارشد

دانشگاه علامه طباطبائی

18-تاریخ تحول نظری دولت در ایران

           دکتری

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

19- روش تحقیق در علوم سیاسی

             ارشد

دانشگاه علامه طباطبائی

20- روش تحقیق ]در اندیشه سیاسی[

             ارشد

دانشگاه علامه طباطبائی

21-روش شناسی در علم سیاست

           دکتری

دانشگاه علامه طباطبائی

22- خیزش اسلامی معاصر پس از انقلاب اسلامی

           دکتری

دانشگاه معارف اسلامی قم

23- مسائل ایران از صفویه تاانقلاب اسلامی

          دکتری

دانشگاه معارف قم (نیمسال اول90-89)

24 اندیشه سیاسی در ایران

          دکتری

مجتمع شهیدمحلاتی قم(نیمسال‌دوم90-89)

 

 

 

کتب

 

                           عنوان

           انتشارات

               سال

1- مبنای تصمیم گیری سیاسی از دیدگاه امام خمینی

چاپ و نشر سازمان تبلیغات

1374

2- تاریخ تحول دولت در اسلام و ایران

سازمان سمت

تجدید چاپ هشتم 1390

3- کتاب شناسی توصیفی علوم سیاسی

نشر حفیظ

چاپ 1388

4- مطالعات مبان رشته ای در ایران

دانشگاه علامه طباطبائی

چاپ 1386

5-روان شناسی سیاسی

سازمان سمت

چاپ 1388، چاپ دوم 1389

6-پیامبر اسلام(ص) و انسان معاصر

(مجموعه مقالات) به اهتمام

دفتر نشر معارف(2جلد)

چاپ 1389

7- سیاست‌به مثابه صراط:اندیشه سیاسی امام خمینی

سازمان سمت

1391

8-استعاره صراط در اندیشه سیاسی سید قطب

دانشگاه امام صادق(ع)

1390

9-درامدی بر اندیشه سیاسی صحیفه سجادیه

انتشارات علمی و فرهنگی

1391

10- نظریه های بازتاب جهانی انقلاب اسلامی

دانشگاه امام صادق(ع)

1391

 

 

 

بخشی از مقالات

 

                           عنوان

              محل چاپ

               سال

1-دشمن شناسی در اندیشه سثیاسی امام خمینی

کتاب مجموعه مقالات «سیری در

اندیشه های دفاعی امام خمینی»

 تهران ، سازمان عقیدتی سیاسی

وزارت دفاع، انتشارات دفاع

 

جلد پنجم، صص 54-39

2- صراط ضابطه هویت در اندیشه ورزی امام خمینی

فصلنامه مطالعات ملی

پاییز 1379، شماره 5

3- نگاهی به سرفصل های درسی رشته علوم سیاسی

مجله سخن سمت

بهار 1371، شماره 8

4- رهیافت روانشاسی سیاسی و نقش خبرگزاریها

در صلح

مجموعه مقالات همایش‎‌بین المللی

خبرگزاریها، ائتلاف برای صلح

23 مهرماه 1381

5- ابعاد سیاسی جهانی شدن و جهان اسلام

مجموعه مقالات جهان شمولی اسلام

و جهانی سازی، جلد اول، تهران،

مجمع تقریب مذاهب اسلامی

اردیبهشت 1382 ، ص139-165

6-پیش بینی در علوم سیاست با مقایسه علوم دقیقه و

 علوم انسانی

سخن سمت

شماره 9 ، بهار 1382

7-        مفهوم غایت در اندیشه سیاسی غرب و اسلام

مجله پژوهش حقوق و سیاست

شماره 6، بهار و تابستان 1381

8-نظریه پخش و بازتاب انقلاب اسلامی

مجله پژوهش حقوق و سیاست

شماره 8، بهار و تابستان 1382

9-مردم سالاری دینی در ایران ؛ بیم ها و امیدها

مجموعه مقالات همایش‎‌بین المللی

مردم سالاری  دینی، دانشگاه علامه

 طباطبائی

 

دی ماه 13872

10-رفتار سیاسی آیت ا.. مدرس از منظرامام خمینی

مجله علوم سیاسی، مؤسسه

 آموزش عالی باقر العلوم(ع)

سال 6 ، شماره 24، زمستان

 1382

11-عرفان و سیاست از دیدگاه امام سجاد(ع)

ارائه‌درکنگره‌سراسری‌صحیفیه‌سجادیه

دانشگاه شیراز ،18/12/1382

12-چهارچوبی برای مفهوم بازتاب انقلاب اسلامی ایران

ارائه در کنفرانس بین المللی انقلاب

اسلامی و چشم انداز آینده، سازمان

فرهنگ و ارتباطات

28      اردیبهشت ماه 1383

13-ده فرضیه در رفتارشناسی زنان ازدیدگاه امام خمینی

ارائه همایش نقش زنان در اندیشه

امام خمینی دفتر مطالعات زنان

دانشگاه علامه طباطبائی

12/3/1383

14-نظریۀ وحدت آفرینی دشمن مشترک وکشورهای

مسلمان نشین

مجموعه مقالات هفدهمین کنفرانس

بین المللی وحدت اسلامی

17      اردیبهشت ماه 1383

15-جهانی شدن ، هویت و فقه سیاسی

مجله پژوهش حقوق و سیاست ،

دانشگاه علامه طباطبائی

شماره 10 ، 1383

16- مسأله فلسطین دراندیشه سیاسی اسلام معاصر

و روش جستاری اسپریگنز

مجله پژوهش حقوق و سیاست،

دانشگاه علامه طباطبائی

شماره 12، 1383 ، پاییز و

زمستان

17-رابطه عرفان و سیاست در صحیفه سجادیه

مجله اندیشه دینی، دانشگاه شیراز

(درجه علمی- پژوهشی)

شماره 12 ، پاییز1383

18- روان شناسی سیاسی مظفرالدین شاه

مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی

(درجه علمی- ترویجی)

در دو شماره 204-203 (مرداد-

شهریور) و 206-205 (مهر و

آبان) سال 1383

19-قواعد نظریه پردازی در حوزه علوم انسانی

مجموعه مقالات، دفتر سوم

دفتر سوم، زمستان 1383

20-فقه سیاسی رؤیت هلال

مجله تحقیقات اسلامی ( درجه

علمی- ترویجی)

زمستان 1385

21- دولت سازی پیمبر (ص)و بازتاب معاصر آن 

همایش‌پیامبراعظم(ص)وانسان‌معاصر

اسفند 1386

22- علوم انسانی و تمدن سازی در ایران ؛ رهیافتی

میان رشته ای

همایش ملی، انقلاب اسلامی و

تمدن سازی

تهران- دانشگاه امام صادق

 علیه السلام دی ماه 1387

23-امر به معروف و نهی از منکر به مثابه  یک رفتار

سیاسی

چاپ در مجموعه مقالات همایش

 امر به معروف‎ و نهی ازمنکر

تهران، دانشگاه بین المذهب

اسلامی ، 26/11/1387

24-    ناموزونی توسعه در علوم انسانی

و علوم طبیعی‌دانشگاهها

همایش دانشگاه  کارآمد در

چشم انداز بیست سالۀ کشور

تهران، مجمع صنفی اعضای

هیأت علمی دانشگاهها،

25/11/87 دانشگاه تربیت مدرس

25- تاریخچه، چیستی و فلسفۀ پیدایی علوم میان

رشته ای

مجله مطالعات میان رشته ای

(علمی- پژوهشی)

شماره 1 ، 1387

26-آسیب شناسی مطالعات میان رشته ای درایران

 

 

27-اندیشه سیاسی فارابی و روش جستاری اسپریگنز

(ابراهیم بزرگر، حبیب اله عباس تبار)

مجله پژوهش حقوق و سیاست،

ویژه نامه سیاست و روابط بین‎الملل

 (علمی - ترویجی)

 

شماره 21 ،‌زمستان 1385

28-سیدجمال شناسی، شخصیت شناسی، اندیشه

سیاسی

همایش بین‎المللی یکصدمین سالگرد

حیات سید جمال الدین اسدآبادی

دانشگاه بین المللی امام خمینی،

قزوین 21 و 22 آبان ماه 1387

29- پیش بینی تأثیرات انقلاب اسلامی بر خاورمیانه

دانش سیاسی (علمی-پژوهشی)

شمارۀ 9 ، زمستان 1388

30- عوامل مؤثر بر تأثیرات فراملی انقلاب اسلامی

فصلنامه علوم اجتماعی (علمی-پژوهشی)

شمارة 43 ، زمستان 1387

31-نظریه آدلر و روانشناسی سیاسی آقا محمدخان قاجار

پژوهشنامه علوم سیاسی،

(علمی-پژوهشی)

شماره 13، زمستان 1387

 

32-چهارچوب مفهومی فهم تحولات سیاسی مصر

پژوهش حقوق و سیاست

(علمی- ترویجی)

شماره 22 ، بهار 1386

33-هویت قبیله ای به مثابه واقعیت در نهج البلاغه

مطالعات ملی، (علمی –پژوهشی)

زمستان 1388

34-ساختار فهم اندیشه سیاسی در اسلام

 دانش سیاسی ( علمی- پژوهشی)

شماره 12، زمستان 1389

35- رهیافت بومی سازی علوم انسانی

مجله روش شناسی علوم انسانی

( علمی- پژوهشی)

شماره 63 ، 1389

36-کاربرد رهیافت بومی سازی در کتب درسی علوم

 انسانی و سیاسی

مجله عیار ( سمت)

شماره 22، تابستان 1388

37-گزاره های دینی وبومی سازی مبنایی علوم انسانی

 و سیاسی

مجله‌پژوهش‌حقوق‌وسیاست‌دانشگاه علامه طباطبایی( علمی- ترویجی)

شماره 29 ، پاییز 1389

38-روانشناسی سیاسی آیت الله بروجردی

(ابراهیم برزگر، حمید ابهجی)

اندیشه تقریب

شماره 24، پاییز 1389

39-واکاوی مفهوم انحطاط در اندیشه سیاسی این خلدون

(مرتضی شیرودی، ابراهیم برزگر)

دانشگاه اسلامی( علمی- پژوهشی)

شماره 45، بهار1389

40-نظریه هورنای و روانشناسی سیاسی ناصرالدین شاه:

از کودکی تا عزل نوری

پژوهشنامه علوم سیاسی

( علمی- پژوهشی)

شمارۀ 21، زمستان 1389

41-علوم سیاسی: پروژه ای میان رشته ای

(ابراهیم برزگر ، سرپرست سادات)

مجله مطلعات میان رشته ای

( علمی- پژوهشی)

در دست چاپ

42-روانشناسی سیاسی آقا محمدخان:تأثیر دوره کودکی

و نوجوانی

مجله«سیاست و اندیشه»، دانشگاه پیام

نور، استان تهران

شمارۀ 4، زمستان 1389

43- جنگ نرم ، بازهای های رایانه ای اسلام ستیز و پدافند غیرعامل

مجلۀ «قدرت نرم»

شمارۀ 1 1390

44- چیستی، چزایی و چگونگی جنگ نرم

مجلۀ «قدرت نرم»

شمار   ، 139

45- استعاره صراط مستقیم و سکولاریسم در اندیشه

 سیاسی سید قطب

 

 

46- تبیین تئوریک تأثیرات انقلاب اسلامی بر بافت

 اجتماعی ترکیه

مجله رهیافت انقلاب اسلامی

 (علمی – ترویجی)

 

47- بازتاب انقلب اسلامی بر اروپای غربی (الهه خانی

 آرایی، ابراهیم برزگر

مطالعات انقلاب اسلامی

( علمی-پژوهشی)

شمارۀ 26، پاییز 1390

 

 

 

مقالات پراکنده و رسانه ای

 

1- بحران فلسطین، مجله شاهد ، شماره 204، شهریور ماه 1370،صص 10-6.

2-  فلسطین در کشکمش کنفرانس مادرید، مجله شاهد، شماره 206، آذر ماه 1370، صص56-52

3- فلسطین در کشکمش کنفرانس مادرید، مجله شاهد، شماره 207، دی ماه 1370، صص8-5

4- توطئه شناسی علیه انقلاب اسلامی، مجله شاهد، شماره 208، بهمن ماه 1370.

5- دیدگاههای متعارضی در روابط با امریکا ، مجله شاهد، شماره 210، اردیبهشت ماه 1371.

6-نقش امام خمینی در روند انقلاب اسلامی ، مجله شاهد ، شماره 211 ، خرداد 1371.

7- همراه با امام در تحولات اخیر افغانستان ، مجله شاهد ، شماره 212 ، مرداد 1371، صص 80-76.

8- نخستین جمهوری مسلمان در قلب اروپا، مجله شاهد ، شماره 213 ، ص54-50.

9- گذری بر جنگ تحمیلی ، مجله شاهد ، شماره  214، شهریور ماه 1371، صص9-6.

10 عدالت امریکایی، آدم ربایی قانونی - ، مجله شاهد ، شماره  215،مهر ماه 1371.

 

 

 

ویرایش و ویراستاری

 

1- ویرایش کتاب« جنبش های اسلامی معاصر ، سمت، دکتر سید احمد موثقی ، 1374

2- ویرایش کتاب مبانی تصمیم گیری استراتزیک امام خمینی ، دکتر زهرا فروتنی، 1387

3- ویراستاری شماره های گوناگون مجله پژوهش و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه علامه  طباطبایی

 

 

 

تحقیقات

 

                           عنوان

              محل چاپ

               سال

1- چهار چوب تئوریک جنبش های اسلامی

سازمان مطالعه و تدوین(سمت)

1375

2-تحولات سیاسی و اجتماعی عربستان سعودی

مرکز مطالعات خاورمیانه

بهار1374

3-طرح تحقیق و استخراج فیش های سیاسی در

اندیشه سیاسی امام خمینی

مؤسسه تنظیم و نشرآثارامام خمینی

1371-1368

4- اندیشه سیاسی در صحیفه سجادیه

دانشکده حقوق و علوم سیاسی(تحقیق

درون دانشکده ای)

1383

5- قبیله گرایی در نهج البلاغه

پژوهشگاه علوم انسانی( مرکز تحقیقات

امام علی(ع))

1385

6-آموزه امام خمینی در مسأله زنان

مرکز مشارکت امور زنان (مرکزتحقیقات

زنان-دانشگاه امام حسین(ع))

بهار1384

7-روز آمدن سازی و تجدیدنظر سرفصل های درسی

 رشته علوم سیاسی مقطع کارشناسی

دانشگاه علامه طباطبائی

1389

8- آزادی های سیاسی در متون اسلامی

مجمع تشخیص مصلحت نظام

1390

 

 

 

مسئولیت های مدیریتی:

 

1-        معاونت پژوهشی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی  دانشگاهها( سمت)

 

2-        مدیریت گروه علوم سیاسی سازمان سمت از 1379 تا کنون

 

3-        سردبیر مجله سخن سمت از سال 1375 تا 1380

 

4-        معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی از دی ماه 1382 تا بهمن ماه 1384

 

5-        عضو شورای علمی مجله پژوهش حقوق و سیاست از 81 تا کنون

 

6-        سردبیر بخش سیاسی مجله پژوهش حقوق و سیاست از 7/4/85 تا کنون

 

7-        معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی از بهمن 1384 تا 20/1/1387

 

8-        عضویت در کمیسیون ها ، کمیته ها و کارگروهها و...

 

9-        عضویت  در شورای همایش مطالعات میان رشته ای در ایران 1387

 

10-    عضو شورای پژوهشی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، از 20/1/1385

 

11-    عضو کمیسیون «ارتقاء علوم انسانی» ، معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقالت و فناوری ، 31/4/1385

 

12-    عضویت در هیأت تحریریه مجله علمی-پژوهشی «دانش سیاسی» از 1386 تا کنون

 

13-    عضویت در هیأت تحریریه مجله نامه پژوهشی«وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی » از 1386 تا 1389

 

14-    دبیر همایش ملی پیامبر اعظم(ص) و انسان معاصر، دانشگاه علامه طباطبائی ، اسفند 1386

 

15-    مدیر مسئول انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی(از 30/1/1384 لغایت 30/12/1387)

 

16-    عضویت در هیأت تحریریه فصلنامه«سیاست مجله» دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه‌تهران ، 138

 

17-     عضویت در هیأت تحریریه فصلنامه «سیاست و اندیشه» دانشگاه پیام نور ، استان تهران ، 1389

 

18-    عضویت در هیأت تحریریه مجله « رهیافت انقلاب اسلامی (خط اول)»، علمی – ترویجی ،1388

 

19-    عضویت در هیأت تحریریه مجله «قدرت نرم» 1390 (از 22/8/1390)

 

20-    عضویت در کمیته« علوم سیاسی و روابط بین الملل» گروه علوم اجتماعی شورای برنامه ریزی آموزش عالی، 1/4/1390

 

21-    عضویت در کمیسیون دائمی هیأت امنای پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، مورخ 17/11/1389

 

22-    عضو پیوسته کرسی علمی علوم سیاسی هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی مورخ 3/11/1389(به مدت سه سال)

 

23-    عضوکارگروه علوم سیاسی حمایت از پایان نامه‌های علوم انسانی 1389(نهاد معظم رهبری در دانشگاهها، 1389)

 

24-    عضو گروه علمی علوم سیاسی و روابط بین الملل سومین جشنواره بین المللی فارابی ، 6/5/1389

 

25-    عضو گروه علمی علوم سیاسی و روابط بین الملل چهارمین جشنواره بین المللی فارابی ، 1388

 

26-    عضو کمیته مصاحبه کننده آزمون دکتری نیمه متمرکز سال تحصیلی1386،1387،1388،1389،1390

 

27-    شرکت در نشست‌های متمادی «بررسی های برنامه ها و سرفصل های دروس رشته علوم سیاسی» معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم از تاریخ بهمن ماه 1389 تا تیرماه 1390

 

28-     عضو کمیته علمی همایش  جنگ نرم و مسئولیت پانل علمی «آسیب شناسی جنگ نرم» در همایش 4/8/1389

 

29-    برگزاری پیش اجلاسیه کرسی«رهیافت بومی سازی علوم سیاسی» در 24/2/1390 در نمایشگاه بین المللی کتاب با حضور ناقدان و داوران

 

30-    عضویت در انجمن علمی علوم سیاسی ایران

 

31-    عضویت در انجمن ایرانشناسی ، بنیاد ایران شناسی

 

 

 

نکات دیگر

 

-           استخراج و طبقه بندی بیش از بیست هزار فیش از آثار امام خمینی در حوزه علوم سیاسی از این مطالب می توان برای روز آمد سازی سیاست خارجی ایران بر مبنای دیدگاههای امام خمینی استفاده کرد.

 

-           حوزه روان شناسی سیاسی و کتابی درسی به چاپ رساندم و کتاب دیگری در دست تدوین دارم.

 

-           در حوزۀ «جنبش اسلامی» نیز مطالب مدونی پس از چندین ترم تدریس به صورت تحقیقی تدارک دیده‌ام.

«فقه سیاسی و جهانی شدن » از محورهای دیگر کاری است که تا کنون دو مقاله از آن چاپ شده است .