ورود کاربران

نوشته شده توسط بررسی سردبیر و مدیر مسئول
نمایش از 06 خرداد 1394 بازدید: 1927
پرینت

دکتر علی کریمی - دانشیار علوم سیاسی دانشگاه مازندران

 

1-مشخصات

 

نام:علي

 

نام خانوادگي: كريمي(مله)

 

تاريخ تولد:1 /1/1344

 

محل تولد: مازندران-قائم شهر

 

محل خدمت: دانشگاه مازندران،دانشكده حقوق و علوم سياسي،گروه علوم سياسي

 

آخرين مدرك تحصيلي: دكتري تخصصی

 

رشته تحصيلي: علوم سياسي،گرايش مسائل سياسي ايران

 

محل اخذ آخرین مدرك: ايران،دانشگاه تربيت مدرس

 

تاريخ اخذ آخرین مدرك:25 /4/1376

 

رتبه دانشگاهي: دانشيار پايه 26

 

2-سوابق تحصيلي

 

1-2-متوسطه: ديپلم علوم تجربي،ساري،1362

 

-2-2-كارشناسي ارشد پيوسته: علوم سياسي و معارف اسلامي،دانشگاه امام صادق(ع)، 15/11/1369

 

3-2-دكتري: علوم سياسي-مسائل سیاسی ايران، دانشگاه تربیت مدرس، 25/4/1376

 

3-سوابق ایثارگری

 

1-شرکت در عملیات والفجر 8 عملیات آزادسازی فاو بهمن 1364 لشگر 10 سیدالشهدا تهران

 

2- شرکت در عملیات کربلای 4 و 5 - غواص لشگر 21 امام رضا(ع)

 

3- عضو گردان اخلاص- واحد اطلاعات و عملیات لشگر 21 امام رضا(ع) و خدمت به عنوان نیروی داوطلب بسیجی

 

4- جراحت در عملیات کربلای 5 و احراز افتخار جانبازی

 

4-مسئولیت های اجرایی

 

1- مسئول حراست دانشگاه پیام نور کشور از سال 1374-1375

 

2- معاون حراست وزارت اقتصاد و امور دارایی 1375

 

3- مدير گروه علوم سياسي از سال 1378  تا 1381

 

4- معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه مازندران از 1378 تا  1380

 

5- معاون آموزشي دانشگاه مازندران از 11/4/1383 تا 14/6/1384

 

6- عضو شورای فرهنگی دانشگاه مازندارن1379-1381

 

7- عضو هیأت ممیزه دانشگاه مازندران، 1383-1384

 

8- نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هیأت سه نفره نظارت بر فعالیت های سیاسی تشکل های دانشگاهیان از سال 1380 تا 1384

 

9- مشاور استاندار مازندران از سال 1379-1380

 

10- معاون سیاسی_امنیتی استانداری مازندارن، 1380- 1382

 

11- دبیر ستاد مبارزه با مواد مخد استان مازندران 1380-1382

 

12- رییس ستاد انتخابات استان مازندران در انتخابات شورای اسلامی دوم 1381

 

13-عضو هیأت امنای کتابخانه های عمومی استان مازندران، 1383-1385

 

 

 

5- مسئوليت هاي اجرايي-پژوهشي

 

1-سردبير فصلنامه مطالعات ملي از سال 1378 تا 1381

 

2-مدير مسئول فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات ملي از سال 1381 تاكنون

 

3-عضو هيأت تحريريه پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي وابسته به دانشگاه مازندران از سال 1380 تا 1389.

 

4-دبير همايش بين المللي درياي خزر: بررسي روابط و روند همكاري ها،27و28 مهرماه 1382.

 

5- عضوهيأت تحريريه پ‍ژوهشنامه حقوق و علوم سياسي، دانشگاه مازندران از سال 1386 تا1390.

 

6- عضو تحریریه فصلنامه پژوهش جوانان، وابسته به دانشگاه مازندران از سال 1390 تاکنون

 

6 عضو كميته علمي همايش ملي" آسيب شناسي ترویج فرهنگ ايثار و شهادت" ،دانشگاه مازندران، 25/7/1386، دانشكده علوم انساني و اجتماعي.

 

7- عضو كميته علمي همايش ملي نهادهاي اجتماعي و همبستگي ملي، با همکاری مؤسسه مطالعات ملي، انجمن ژئوپوليتيك ایران، مركز تحقيقات زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس و پژوهشكده مطالعات اجتماعي و فرهنگي،1/12/ 1386.

 

8- عضو کمیته علمی همایش بین المللی اتحاد ملی و انسجام اسلامی، مفاهیم، مؤلفه ها و راهبردها، دانشگاه لرستان، 12/12/1386.

 

9- عضو کمیته علمی دومین همایش ملی" وضعیت آموزش و پژوهش رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران: چشم اندازها و راهکارها"، 7-8 خرداد 1387.

 

10- عضو کمیته علمی همایش بین المللی" ایران فرهنگی، گذشته، حال و آینده"، تهران، 23و 24 دی ماه 1387.

 

11- عضو كميته علمي همايش ملي فرهنگ ايثار و شهادت، آسيب ها، چالش ها و راهكارها در حوزه فرهنگ، سياست و اقتصاد، دانشگاه مازندران، 14/12/1387

 

12- عضو کمیته علمی سومین همایش ملی وضعیت پژوهش در علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه تهران، 23اردیبهشت 1388، دانشگاه تهران.

 

13- عضو کمیته علمی همایش بین المللی ایران فرهنگی و جهانی شدن" چشم اندازی به اینده، زمستان 1388، 23 و 24 دی ماه 1388.

 

14- عضو کمیته علمی همایش ملی" ایران، سیاست و آینده شناسی" اردیبهشت 1389، انجمن علوم سیاسی، دانشگاه تهران.

 

15- عضو کمیته علمی همایش ملی" حکمروایی خوب شهری"، مرکز تحقیقات استراتژیک، 22/9/1391.

 

16- عضو کمیته علمی همایش تحولات خاورمیانه و امنیت منطقه ای، انجمن علوم سیاسی ایران، تاریخ 21/7/1391.

 

17- عضو کمیته علمی همایش ملی حکمروایی خوب شهری، تهران، 21/9/1391.

 

18- عضو کمیته علمی همایش ملی" الگوی هویت ایرانی اسلامی در افق چشم انداز 1415، مؤسسه مطالعات ملی، تهران، تاریخ

 

19- عضو کمیته علمی همایش ملی" سیاست، حکمرانی و دوستی"، انجمن علوم سیاسی ایران، 26/2/1392، تهران، خانه اندیشمندان علوم انسانی.

 

6-فعاليت هاي پژوهشي

 

1-6- مقالات

 

1- تاريخ چهل ساله جبهه ملي،فصلنامه پانزده خرداد،1375.

 

2- تجديد حيات شيعه و توسعه سياسي،فصلنامه دانش سياسي،دانشگاه امام صادق(ع)،1376.

 

3- پلوراليسم سياسي: نگرشي توصيفي و تحليلي، فصلنامه گفتمان، شماره 2، سال1377.

 

4- جستاري پيرامون ايده گفتگوي تمدنها،فصلنامه گفتمان، شماره 3، زمستان 1377

 

5- عقل گرايي ديني و توسعه سياسي، فصلنامه قبسات، پاييز 1377.

 

6- حقوق اقليتها و همگرايي(ترجمه)، نويسنده دكتر علي ابوطالبي، فصلنامه مطالعات ملي، شماره 1،پاييز 1378

 

7- جامعه پذيري جوانان و بايسته هاي فردا، مجموعه مقالات همايش ملي بررسي مسائل اجتماعي، استانداري مازندران،اسفند 1379.

 

8- تقاطع امواج و تصاعد تغييرات فرهنگي و اجتماعي در ايران مجموعه مقالات همايش ملي مديريت تغيير و تحول فرهنگي،استان مازندران،1379.

 

9- پتانسيل هاي تبديل رقابت به منازعه سياسي در ايران، فصلنامه مطالعات ملي، شماره 9،پاييز 1380.

 

10- منشور مردم گرايي در نگاه امام علي(ع)، طوبي:مجموعه مقالات دومين جشنواره شعر علوي،تهران: نشر رسانش،1381.

 

11- جنبش نرم افزاري گزينه اي محتوم، مجموعه مقالات و گفتارها، به اهتمام مسعود جورابلو، تهران: انتشارات الهه ناز،1383.

 

12- هويت ايراني و چالش هاي فرارو، سمينار ملي هويت ايراني، مؤلفه ها،چالش ها و راهبردها، دانشگاه تربيت مدرس،1383.

 

13- تأملي معرفت شناختي بر مفهوم امنيت ملي از ديدگاه امام خميني(ره)، فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره 26، پاييز 1383.

 

14- مرجع شناسي امنيت ملي در انديشه امام خميني(ره)، فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره 30، زمستان 1384.

 

15- كاركردهاي سياسي آموزش هاي فني و حرفه اي، مجموعه مقالات همايش ملي "نقش آموزش هاي فني و حرفه اي در تحولات اقتصادي و اجتماعي، مازندران، 1384.

 

16- جنبش هاي جديد اجتماعي و هويت با تأكيد بر ايران، مجموعه مقالات"نهادهاي مدني و هويت در ايران"، به كوشش داود غراياق زندي، انتشارات تمدن ايراني،1385.

 

17- چندفرهنگ باوري و همبستگي ملي: تأملي انتقادي، فصلنامه علمي پ‍ژوهشي مطالعات ملي، پاييز 1385، شماره 27.

 

18- اقليت هاي قومي و مسأله زبان در ايران معاصر، ارائه در اولين كنگره جهاني" قدرت زبان"، تايلند، بانكوك، 1385/2006.

 

19- ديالكتيك هويت و منفعت: عوامل و موانع همگرايي ايران و آسياي مركزي، ارائه در سمينار ملي آسياي مركزي و سياست خارجي ايران، مشهد، 1385.   

 

20- مقاله" تاريخ و فرهنگ مشترك منطقه اي، لازمه همگرايي و بنياد تفاهم و همزيستي، همايش علمي ميراث مشترك اقوام حاشيه درياي خزر و آسياي ميانه، مازندران، سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي، 1385.

 

21- تأثير سازمان همكاري شانگهاي بر توسعه همكاري ايران و كشورهاي آسياي مركزي، چكيده مقالات همايش ملي آسياي مركزي و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، 7و8 آذر ماه  1385

 

22- بازتاب هويت فرهنگي ايرانيان در سفرنامه هاي عصر صفوي و قاجاري، فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات ملي، شماره مسلسل 29، بهار 1386.

 

23- اضلاع سه گانه متعامل در انديشه سياسي ابن خلدون، ارائه در همايش ملي" ابن خلدون و دنياي معاصر"، پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي و مؤسسه تحقيقات و علوم انسان، 1386.

 

24- تأثير مطالعات اسلامي در علوم سياسي( مطالعه موردي اساتيد و دانشجويان علوم سياسي دانشگاه مازندران)،  پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره 5، پاییز 1386.

 

25- هويت هاي جديد در عصر جهاني شدن و تأثير آن بر امنيت عمومي، پژوهشنامه حقوق و علوم سياسي دانشگاه مازندران، سال دوم، شماره چهارم، بهار 1386.

 

26- جهانی شدن و احیای ناسیونالیسم قومی-زبانی در ایران معاصر، ارائه در سومین کنفرانس بین المللی جهانی شدن و تأثیر آن بر محلی گرایی، 3-5 سپتامبر 2007، استراوا، جمهوری چک.

 

27- فرهنگ سیاسی مردم مازندران، فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران، زیر نظر انجمن جامعه شناسی، شماره 2، تابستان 1375.

 

28- تئوری نیاز انسانی و امنیت عمومی، فصلنامه امنیت عمومی، شماره 1، بهار 1386.

 

29- نقد و معرفی کتاب" ملت و هویت" نوشته راس پول، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات ملی، شماره 31، پاییز 1386.

 

30- زبان فارسی، همبستگی ملی و چالش های پیش رو، چکیده مقالات همایش ملی نهادهای اجتماعی و همبستگی ملی، اول اسفند 1386.

 

31- احزاب سیاسی و همبستگی ملی: تأملی آسیب شناسانه، چکیده مقالات همایش ملی نهادهای اجتماعی و همبستگی ملی، اسفند 1386.

 

32- الگوی ملی همبستگی ملی در ایران، چکیده مقالات همایش ملی نهادهای اجتماعی و همبستگی ملی، اول اسفند 1386.

 

33- جامعه شناسی سیاسی وحدت ملی، چکیده مقالات همایش بین المللی اتحاد ملی و انسجام اسلامی، مفاهیم، مؤلفه ها و راهبردها، دانشگاه لرستان، 12/12/1386.

 

34- درس جنبش های اسلامی معاصر: بررسی کاستی های محتوایی و ضرورت های بازنگری، چکیده مقالات همایش ملي آموزش علوم سیاسی: چشم انداز و راه کارها، انجمن علوم سیاسی ایران، 7-8/ 2/1387.

 

35- دوره زندیه،تأمین منافع ملی از رهگذر تجارت خارجی و عدالت توزیعی داخلی، چکیده مقالات کنگره بزرگ زندیه، دانشگاه شیراز.

 

36- تأثیرجهانی شدن بر برنامه درسی رشته علوم سیاسی، چکیده مقالات دانشگاه مازندران.آبان 1387.

 

37- همگرایی فرهنگی منطقه ای:  ایران امروز و حوزه ایران فرهنگی،فرصت ها و چالش ها، چکیده مقالات همایش بین المللی ایران فرهنگی، گذشته، حال و آینده، تاریخ 23-24/10/1387.

 

38-  نقد ومعرفی کتاب: دموکراسی و تنوع: مهندسی سیاسی در منطقه آسیا-اقیانوسیه، مجله علمی-پژوهشی مطالعات ملی، بهار 1388، شماره 37.

 

39- چندفرهنگ گرايي و رهيافت هاي مختلف آن، پژوهشنامه انجمن علوم سياسي، سال دوم، شماره4، پاییز 1386.

 

40- آسیب شناسی پژوهش های سیاسی در فرایند تصمیم گیری سیاسی در ایران: مطالعه موردی مؤسسه مطالعات ملی، چکیده مقالات سومین همایش ملی انجمن علوم سیاسی ایران با عنوان: وضعیت پژوهش در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران، 23/2/1388.دانشگاه تهران.

 

41- مقاله: درس جنبش های اسلامی معاصر: بررسی کاستی های محتوایی و ضرورت های بازنگری، پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره11، سال سوم،تابستان 1387

 

42- چکیده مقاله: پیش بینی تحولات قومی در ایران، همایش ملی آینده شناسی هویت های جمعی در ایران، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع، تهران، 14/7/1388

 

43- چکیده مقاله: جهانی شدن و جبش های دینی و مذهبی، همایش بین المللی ایران فرهنگی و جهانی شدن: چشم اندازی به اینده، 30 دی ماه1388.

 

44- درآمدی نظری بر کاربرد و نقد نظریه چارچوب سازی در تحلیل پویش های قومی، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 40، زمستان 1388.

45- چكيده مقاله مشترك با خانم سميه تام، جهاني شدن و دولت ديني، همايش ملي گفتمان عدالت و پيشرفت در دولت ديني، قم، تاريخ 28/8/1388.

46- چکیده مقاله مشترک با خانم صفورا مشایخی، تک نگاری آینده شناسانه مؤسسه راند در ترازوی نقد، سمینار " ایران، سیاست، آینده شناسی" ، انجمن علوم سیاسی ایران، دانشگاه تهران، 11و 12/3/1389، دانشگاه تهران.

47- مقاله مشترک با آقای مؤذن، فقدان نهادمندي سياسي رژيم پهلوي و شكل گيري انقلاب اسلامي ايران، مجله علمی-ترویجی رهیافت انقلاب اسلامی( خط اول)، شماره 12.

48- چکیده مقاله" ارزیابی گذشته و برآورد سهم اضلاع سه گانه در روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی"، همایش ملی بازنگری روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی، 4و5 /8/1389، دانشگاه فردوسی مشهد.

49- مقاله مشترک با آقای محمد هادی مؤذن" تنوع فرهنگی و تداوم همزیستی آنها در ایران"، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 45، بهار 1390، صص 25-52.

50- مقاله مشترک با آقای اکبر بابایی و کاوه امیرخانی،" تهدیدات سیاسی امنیت ملی از نگاه امام خمینی" فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 49، پاییز 1389.

51- مقاله مشترک با آقای رضا رحمتی – فصلنامه روابط خارجی، سال چهارم، شماره اول، بهار 1391.

53-  خلاصه مقاله مشترک با خانم سبا فرجادفر در همایش بین المللی" هویت اسلامی و جهانی شدن" ، 29/11/1390، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.

54- چکیده مقاله همایش ملی" فضای مجازی و سیاست"، 12 آبان ماه 1390، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، با عنوان" بازفهمی مفهوم جامعه و ظهور کنشگران شبکه ای در فضای مجازی.

55- مقاله در" نخستین کنفرانس علمی بین المللی پیرامون جنبش عدم تعهد"، 27 و 28 تیرماه 1391، با عنوان" جنبش عدم تعهد؛ اهدافی پایا، زمینه های پویا و ضرورت تحول کارکردی و ساختاری.

56- مقاله" جدال تفاسیر و تعارض منافع ایران و امریکا در فهم جنبش های خاورمیانه و شمال افریقا، همایش ملی انجمن علوم سیاسی ایران، تهران 21/7/1391

57- چاپ مقاله مشترک با خانم ندا پارسا، در سمینار حکمرانی خوب شهری تهران 21/9/1391 با عنوان " حکمرانی خوب شهری مؤلفه ها و شاخص ها.

58- چاپ چکیده مقاله به همایش انجمن علوم سیاسی با عنوان " سیاست، دوستی و حکمرانی خوب"با عنوان" بازدارنده های حکمرنی خوب در خاورمیانه و چشم انداز آینده آن"، 26/2/1392.

59- چاپ چکیده مقاله" چشم انداز هویت اسلامی-ایرانی و هویت های رقیب در سطح منطقه ای و جهانی، همایش ملی الگوی هویت اسلامی-ایرانی در افق چشم انداز 1415، 3/2/1392، مؤسسه مطالعات ملی، دانشگاه تربیت مدرس.

60- ارائه مقاله در سمینار بیداری اسلامی و مردم سالاری دینی" ظرفیت الگودهی مردم سالاری دینی به تحولات کشورهای منطقه مشترک با دانشجو محسن حبیبی، دانشگاه علامه طباطبایی، 24/11/1391.

61- مقاله مشترک با خانم شراره نوروزی با عنوان" مقایسه رهبری در انقلاب فرانسه و انقلاب اسلامی ایران"، فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، سال 6، شماره 21، زمستان 1391، صص 87- 108.

62- مقاله" حافظه جمعی و فرایند هویت یابی؛ تأملاتی سیاست گذارانه"، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات ملی، شماره 58، تابستان 1392.

63- مقاله" حکمرانی خوب و امنیت ملی"، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال پانزدهم، زمستان 1391، شماره 58، صص 43-89.

64- فراتحلیل رهیافت های استبداد ایرانی، مشترک با وحید ذوالفقاری، فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی.

65- الگوی مردم سالاری دینی و امنیت ملی، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال 17، شماره 64، تابستان 1393، صص 36-64.

66- برجستگی عناصر هویت ملی ایرانی در سند چشم انداز بیست ساله(1404) جمهوری اسلامی ایران، مشترک با آقای میثم بلباسی، فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، سال 8، شماره 27، صص 97-116.

67- سیاست گذاری اجتماعی و هویت سازی ملی، فراگیری سیاست های کلان اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشترک با خانم سمیه قاسمی طوسی، فصلنامه مطالعات ملی، سال 15، شماره 58، تابستان 1393، صص 25-48.

68- رویکرد ساختاری-نهادی به علل ناپایداری ائتلاف مشروطه خواهان، جامعه شناسی تاریخی، سال 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صص 35-70.

69- دولت قوی و جامعه ضعیف؛ رابطه دولت و جامعه در عصر محمدرضا شاه(1332-1356)، مشترک با آقای ابئوالفضل قاسمی و خانم زهرا علیزاده، فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، سال 8، شماره 26، بهار 1393، صص 131-150.

70- امنیت جامعه ای و سیاسی از رهگذر سیاست گذاری اجتماعی، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال 17، شماره 65، پاییز 1393، صص 35-70.

 

 

2-6- كتاب ها

 

1- پيوند تفاوت ها،گوديكانست،ويليام ب، ترجمه مشترك با آقاي مسعود هاشمي،تهران: انتشارات تمدن ايراني،1383

 

2 -ساختارهاي قدرت، شوارتز منتل،عضو گروه مترجمين، به كوشش ناصر جمالزاده، انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي،1379

 

3 -تحولات سياسي اجتماعي ايران از شهريور 1320تا 1357، عضو گروه نويسندگان، به كوشش دكتر مجتبي مقصودي، انتشارات روزنه،1380

 

4- مسائل امنيتي ايران،عضو گروه نويسندگان،به اهتمام امير حسين علينقي، تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي،1380.

 

5- درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی تنوع قومی، مسائل و نظریه ها، سازمان سمت، 1390.

 

6- رویکرد امنیت ملی امام خمینی(ره)،مشترك با آقاي اکبر بابايي، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1390