ورود کاربران
درباره فصلنامه

فصلنامه مطالعات ملی در راستای طرح و تبیین مباحث نظری و پژوهش اصیل در حوزه­های هویت ملی، وفاق اجتماعی، انسجام و همبستگی ملی، پیوستگی تاریخی، گستره جغرافیای فرهنگ و تمدن ایرانی، تنوع فرهنگی کشور و تحقیق پیرامون مؤلفه­های هویت ایرانی؛ از پائیز 1378 انتشار خود را آغاز و در تاریخ 23/12/1384 طی نامه­ای به شماره 7133/3 موفق به اخذ درجه علمی- پژوهشی از کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده است.

همچنین؛ طی نامه­ای به شماره 22017/11/3/89 مورخ 6/7/1389 درجه علمی- پژوهشی فصلنامه مطالعات ملی توسط کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تمدید گردید.

فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات ملی در یازدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر سال 1389؛ از سوی معاونت پژوهشی و فناوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان نشریه برتر در زمینه علوم انسانی  لوح تقدیر و مدال افتخار کسب نمود.

لازم به ذکر است که در سال 1390 نیز طی نامه شماره 3064/11/3/90 درجه علمی- پژوهشی جهت انتشار ویژه­نامه از سوی کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دریافت شده  است.  

 

 پایگاه های نمایه کننده نشریه:
  • مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری                           Ricest.ac.ir
  • پایگاه استنادی علوم جهان اسلام                                                     ISC.IR
  • پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی                                            SID.IR
  • بانک اطلاعات نشریات کشور                              Magiran.com      

 

You are here:   Homeدرباره فصلنامه