ورود کاربران

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور مطبوعاتی وزارت ارشاد، در جلسه مورخ 1393/8/19 هیات نظارت بر مطبوعات، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات ملی به دلیل فعالیت حرفه ای - رسانه ای موثر و عملکرد کمی و کیفی مثبت و قابل توجه در انتشار، شایسته تقدیر شناخته شد.
فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات ملی در یازدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر سال 1389; از سوی معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان نشریه برتر در زمینه علوم انسانی لوح تقدیر و مدال افتخار کسب نمود.